Maalauskäsittely-yhdistelmä: C51101.3

Huoltomaalaus, ulkonäköluokka Ks3

Kiiltoryhmä: 3 puolikiiltävä

Maalausalusta:(501 Sahattu havupuu, 502 Höylätty havupuu, 503 Hirsi, 504 Liimahirsi, 521 Käsittelemätön lehtipuu, 53 Lämpökäsitelty puu, 541 Käsittelemätön vanerilevy) Lakattu höylätty havupuu, akrylaatti- tai alkydilakka, saunasuoja

Rasitusluokka: 02 Tavanomaiset rasitukset ja vaatimukset kuivissa sisätiloissa

Kunnossapitoväli: K Keskipitkä 5...10 vuotta.

Esikäsittely

Käsiteltävä alue pestään RENSA SUPER Maalipesulla. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely.

Käsiteltävästä alustasta poistetaan lika ja pöly sekä irtoava aines.

Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali ja/tai lakka sekä kauhtunut puupinta poistetaan.

Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan.

Maalauskäsittely

Vaurioituneiden kohtien lakkaus vesiohenteisella lakalla 1 x 511 NATURA 40 Sisälakka.

Lakkaus vesiohenteisella lakalla 1 x 511 NATURA 40 Sisälakka.